Veilig in Tilburg?

Veiligheid in Tilburg?

Veiligheid in Tilburg

Wie herinnerd zich het niet. De Moorden in Tilburg Noord, het spoeddebat erna. De botte uitspraken over de veiligheid dat “het de goede kant op gaat in Tilburg van het college en burgemeester. Totaal de cijfers anders interpreteren, door scheve vergelijkingen met bijv Amsterdam. Allemaal om niets te hoeven doen. Tja het college van burgemeester en wethouders zouden eens een kunstwerkje minder kunnen kopen om de straat te vervuilen. IPV aan de veiligheid te moeten werken van de burgers die ze juist zouden moeten vertegenwoordigen. In alle verkiezingsprogramma’s (maart 2006) stond het met Grote hoofdletters geschreven. VEILIGHEID. Hoe kan het dan zo onbelangrijk voor hun (wethouders, burgemeester, gemeenteraad)zijn? Lees verder...

Veel te vuil of rede tot juichen?

Veel te vuil of rede tot juichen?

Geplaatst op 30-12-2006 12:06 door Tilburg in categorie media
Veel te vuil of rede tot juichen?

Typisch voor de berichtgeving van slecht/goed nieuws tussen kerst en oud en nieuw. Is de luchtkwaliteit nu goed of slecht in Tilburg? Als je de Krant mag geloven niet. Als je de politiek op hun Tilburg.nl site mag geloven zeker wel een rede tot juichen en een schouderklopje. En zeker geen directe rede tot noodzaak van het nemen van maatregelen. (zie laatste zin) Net als met het tweesteden bereikbaarheids debacle geeft de gemeente weer geen zier om de gezondheid van hun inwoners. Bij zo'n rapport dienen alle lampen gelijk op rood licht te springen bij onze bestuurders.
Lees verder...

Tilburg Digitaal, virtueel, 3D

21-12-2006 - Tilburg Digitaal, virtueel, 3d
Het onmiskenbare digitale succes van de 3d virtuele wereld op de heuvel. Anders kan ik het niet noemen.
Volgens de Wethouder die ik gisteren op zijn chat-uur hierover sprak waren de eerste dag er al duizenden bezoekers geweest. Het leeft dus. Er is bij projecten die daarmee ook goede voorlichting geven blijkbaar behoefte aan een digitale stad waar men in 3d kan rondhangen.

Wij dachten allebei dan ook dat het een verrijking zou zijn voor de stad Tilburg op digitaal niveau om het gekozen ontwerp te laten staan en deze site langzaam uit te breiden naar meerdere gebieden. Denkend aan

1.Verdiplein
2.Wagnerplein
3.Kanaalzone
4.Piushaven
Etc Lees verder...

Russisch Roulette met Tilburg

Russisch roulette met Tilburgse buitenwijken.

 

De Skaeve huse, door de ene partij vertaald naar foute huisjes door de andere genuanceerd naar rare huisjes. Echter het feit is dat deze groepjes huizen bewoond zullen worden door extreem overlast gevende bewoners. Waardoor die overlast gevende mensen niet alleen een last zijn voor de buren maar voor de hele wijk die ernaast zal liggen. Alles is blijkbaar beter dan die mensen gewoon gelijk stevig aan te pakken op hun gedrag en dus meestal op hun overtredingen.  De hele raad (op 1 partij na) heeft toegestemd in een versnelde procedure waardoor de huisjes binnen een paar maanden op een nog onbekende plek neergezet zullen worden.  

 

  Lees verder...

Zijn Tilburgers debiel?

Zijn Tilburgers debiel?

Dit is de titel van het stuk van A vd B, columnist en schrijver.
Het zou omdat er een vraagteken achter staat een aandacht trekkende koptekst kunnen zijn.
Echter wat schetst het verbazen. In zijn column gaat hij zelfs nog verder met de Tilburgers schofferen.
En waarom? Omdat hij het niet eens is met de mening en wil en beleving van de burgers van Tilburg.
Die de moeite nemen om deel te nemen aan een zogenaamd burger panel.

Het burger panel. Bestaat uit betrokken burgers die zichzelf hebben aangemeld om vrijwillig hun mening te geven op een regelmatige enquête van de gemeente over beleid of gevoerd beleid. Waardoor de gemeente snel weet wat er leeft onder de bevolking. EEN ZEER GOEDE ZAAK! Iedereen met een computer kan immers zich aanmelden en meedoen. Hoewel er dan nog een groot gat is waar de mening van de mensen zonder computer moet staan. Lees verder...

UMTS TILBURG

UMTS

 

geplaatst: 07-04-2006

 

Iedereen stond perplex! De wethouder Els Aarts, de actiegroep UMTS NEE. Blijkbaar hadden ze allemaal hun huiswerk niet gedaan.(umts nee, Als reaktie op Brabants dagblad "we wisten het wel")

(OUD STUK VAN VOORMALIG BLOG OP TILBURGZ)

Lees verder...

UMTS tilburg, antennes kennis

Antenne kennis wethouder?

 

geplaatst: 03-05-2006

 

Wethouder Els Aarts (CDA) bezat geen tot weinig kennis van zaken ten aanzien van de UMTS antennes/masten in Tilburg. Dat is voor een wethouder een kwalijke zaak. Het kwam als eerste aan het licht bij de voorlichtingsavond over umts in Tilburg. Waar ze compleet werd verrast door het aantal antennes en masten in de stad. Maar ook de rest van de voormalige politiek heeft dus zitten te slapen. Die de antwoorden van de wethouder  als zoete koek aannamen zonder enige onderzoek van eigen kant.

(OUD STUK VAN MIJN VOORMALIGE BLOG OP TILBURGZ)

 

Lees verder...

Veilig Tilburg?

VEILIG TILBURG?

 

geplaatst: 16-08-2006

 

Pas geleden maakte de Burgemeester samen met de politie voorlichter nog bekend dat het zo veilig zou zijn in Tilburg en dat het allemaal de goede kant op ging. Omdat er ondanks dat er minder aangiften waren volgens hun de aangifte bereidheid groter werd. PAPIEREN SCHIJN VEILIGHEID van en door de Burgemeester en wethouders. Die dit bleven volhouden ondanks het aantonen van het tegengestelde met harde cijfers door een oppositie partij.

 


 

Hoe veilig voelt u zich? 

 

Lees verder...

Denkend aan de kloof

Denkend aan de kloof...

 

geplaatst: 08-08-2006

 

Denkend aan de kloof tussen politiek en de man/vrouw op straat.

Het minste wat je zou verwachten van onze volksvertegenwoordigers uit de zwarte blokkendoos is toch duidelijkheid en openheid. Bereidheid tot discussie met de man/vrouw op straat. In welke vorm dan ook.  Het openlijk verdedigen of uitleggen van elk willekeurig standpunt. Die ze zelf uitdragen.

Nu alleen al op deze site als voorbeeld. www.tilburgz.nl/poov/

 

Lees verder...

Bagger politiek

Bagger politiek?

 

geplaatst: 22-06-2006

 

Vaak begin ik met een Titel waarna ik het stuk schrijf. Maar dit keer kon ik niet direct op een pakkende en alles zeggende titel komen. Ik denk met bagger politiek een goede impressie te maken waar de politiek van het college met hun schoothondjes gisteren voor stond.

 

Lees verder...

Lekkende politiek of vuil spel?

Lekkende politiek? Of vuil spel!

 

geplaatst: 16-06-2006

 

De politiek staat weer eens op zijn kop. Na aanleiding van een stuk in een locaal krantje is er aangifte gedaan van een lekkage in het presidium.(duur woord voor het verplichte achterkamertjes overleg van de burgemeester met alle fractie voorzitters)

 

Lees verder...

Welke taal spreekt het college?

Welke taal spreekt het college?

 

geplaatst: 13-06-2006

 

Politieke partijen dienen als volksvertegenwoordigers niet alleen het volk te vertegenwoordigen maar ook de taal van het volk machtig zijn. Hoe kan je iemand vertegenwoordigen als je niet begrepen en verstaan wordt door degene die je vertegenwoordigd.

 

Lees verder...

Geslepen messen/ (on)veiligheid

Geslepen messen, (on)veiligheid?

 

geplaatst: 09-06-2006

 

Steekpartij met Pinksteren bij het verdiplein.

De gemeenteraad met geslepen messen rond de tafel over de cityring.

Lidl verkoopt heel goedkoop messen (lidl zit in Tilburg Noord)

Afwijzing voor behandeling burgerinitiatief "Supersnelrecht" (lik op stuk beleid)

Onveiligheid., Commissie fijnout, Aanpak geweld? Allemaal woorden. Maar wat is het waard?

 

Lees verder...

Ganzen gewonnen?

Ganzen gewonnen?

 

geplaatst: 31-05-2006

 

Hebben de ganzen gewonnen of wordt er alsnog een actie ter uitroeiing door de wethouder die over dierenwelzijn gaat ingezet?

 

Lees verder...

Onleefbaar Tilburg?

(on)leefbaar Tilburg?

 

geplaatst: 29-05-2006

 

Het beleid van het huidige college lijkt er in alle opzichte op gericht om van Tilburg een grote randstedelijke stad te maken. Dit terwijl Tilburg eigenlijk altijd ondanks zijn grote omvang haar dorpse karakter heeft weten te behouden. Wat willen wij? een onleefbare grootstedelijke stad of een grote stad met een leefbaar dorps karakter? De keus lijkt mij makkelijk, behoud van het dorpse karakter.

 

Lees verder...

Serieus nemen of minachting

Serieus nemen of minachting

 

geplaatst: 17-05-2006

 

Neemt het college het volk en de oppositie serieus of stellen ze een totale minachting tentoon?

Al meerdere malen sinds de verkiezing waar het college met een minderheid aan voorkeurstemmen toch een krappe meerderheid wist te krijgen. Laat het college glashelder de minachting van de burger op straat zien en de minachting ten aanzien van de oppositie.

 

Lees verder...

Kids willen hun speelveld

(oud datum: 9-5-2006) 

Het ABC van het nieuwe(oude) college van Tilburg

quote punt sport: "Van accommodatie naar participatie"

Op maandag avond 19.00 uur was er een bijeenkomst van de raad commissie fysiek. Er waren vele "insprekers" die hun standpunten of de standpunten van hun buurt kenbaar maakte door de mogelijkheid van 5 minuten spreektijd. Het opvallendste was echter dat die sprekers uitstekend hun onderwerp hadden voorbereid in tegenstelling tot een groot aantal raadsfracties. Dit ook mede door de ZEER SLECHTE informatie die het college de raadscommissie leden gegeven had. Alle behandelde onderwerpen zijn daardoor ook terug gestuurd naar de zogehete tekentafel. Waar de wethouder de voorlichting en informatie duidelijker en volledig moet maken voordat de commissie raadsleden dit onderwerp willen en kunnen behandelen.

 

Lees verder...

Studenten huisvesting?

(oud 18-4-2006) 

Als kop zou ik graag even een gedeelte van het verkiezingsprogramma (2006) van de PvdA citeren:

"Tilburg is goed op weg als het om studentenhuisvesting gaat maar er zijn nog steeds tekorten"

Bij het Wagnerplein gaat dat tekort aan studentenwoningen nog eens oplopen. Men gaat daar de studentenwoningen slopen.(net zoals de driekoningenkerk, de bibliotheek ,de basisschool Steleartshoeve, De aanleunwoningen, zorgcentrum de Heikant enz) Alleen die andere gebouwen/functies krijgen vervanging in de nieuwe bouwplannen. Daarom blijft de vraag:

Wat er met de huidige studenten aan het Wagnerplein gaat gebeuren. Er is al een tekort aan studentenwoningen in Tilburg en dat tekort zal alleen groter worden.

Ook staat er in het A.B.C van het nieuwe college (2006-2010)

"Een fors aantal studenten dat de onderwijsinstellingen in Tilburg bezoekt, heeft vooralsnog weinig binding met de stad. Vele wonen er niet en verblijven er nauwelijks. Dat zouden we graag anders zien. Vandaar de LEUS van spoor-naar woonstudent."

Lijkt mij de oplossing en probleem wel duidelijk. Tip voor het college :BOUW studenten woningen in plaats van afbreken. Daar is geen leus, maar actie voor nodig, liefst nog gisteren in plaats van morgen. Zonder woonruimte kan een student hier niet eens wonen.

 

Lees verder...

Idee fontein voor Tilburg?

Een burgerinitiatief.

 

Bent u een inwoner(ster) uit de gemeente Tilburg en u heeft een idee, of zelfs een uitgewerkt voorstel voor de stad. Dan kan u een "burger initiatief" indienen bij de gemeente. Een regeling met een kunstmatige hoge drempel. Een regeling die eigenlijk bedoeld is voor meer burgerparticipatie. En waar u en ik als burgers van onze mooie gemeente hopelijk (meer) gebruik van gaan maken. Het is DE manier om het college over zaken te laten beslissen/praten die u en mij bezig houden. in plaats van wat hun denken dat ons bezig houd. Wilt u dus verandering, wat de kiezers massaal lieten weten bij de verkiezingen. Heeft u goede ideeen. Stuur ze dan op. Zorg ook dat niet de college partijen met uw idee aan de haal kunnen gaan. En stuur een kopie naar de oppositie partij die u steunt. Of plaatst het idee op http://neerlandswelzijn.web-log.nl bij de log burgerinitiatief.

 

Lees verder...

Brucknerpark/von Weberpark

 Ouder stuk.

Brucknerpark/Von Weber park

 

geplaatst: 10-04-2006

 

De circa 3ha grote parkje in Tilburg noord nabij het winkelcentrum wagnerplein. Bij vele omwonende bekend en bij niet in Tilburg noord wonende Tilburgers vaak onbekend. Een prachtig  stuk groene rust middenin het drukke stadse leven. Met enkele oude landschapskenmerken en redelijk oude bomen.

Echter met de renovatie van het gebied Wagnerplein, zal dit mooie en rustige park veranderen in ordinair woonpark. Met daarin een woontoren en het zwembad wat na de sloop in het park herbouwd wordt.

Ware toekomstvisie van het oude college?(GL/PvdA/AB/CDA) Men wil van het bruisende hart en een rustig nabij gelegen park in Tilburg noord, een bruisend hart maken voor Tilburg noord met een rustig park. echter met wel een woontoren in het verkleinde park.

TILBURG NOG STEEDS OP ZIJN OUDERWETS? OP Z'N BECHTS!

Hier nog even een aangenomen motie van deze 4 partijen.(19sept2005)

1.In vernoemde plan het von-Weber park (Brucknerpark) wordt getransformeerd naar een open en gebruiksvriendelijk park.

2.Zoveel mogelijk kwaliteiten van het park dienen behouden te blijven.

overwegende dat: Meerdere bijzondere bomen en struiken en beschutte plekjes tot die kwaliteiten behoren.

 

Lees verder...